Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu

Tüzüğümüze göre kurumuz beş üyeden oluşmaktadır.

Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri

Mehmet Ulvi YOLERİ

Kazım SAĞIN

Şaban ARSLAN

Fehim AKAR

Mehmet Ali URGAN

Taner ERGÜN

Bülent AKSİN

İlhami DUMAN

Fikret ŞERAFETTİNOĞLU

Mustafa Tahir ÖZKARA