Devlet Teşvikleri

Devlet Teşvikleri

Yurt içi & Yurt dışı Fuarlar devlet destekleri.

Yurt içi & yurt dışı fuar desteklerini biliyor musunuz?

Yurt içi ve yurt dışı fuarlarında devlet teşvikleri ile ilgili dosyamıza alttaki linkten ulaşabilirsiniz..

Devlet Destekleri dosyasını buraya tıklayarak indireblirsiniz.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların
Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları ile ilgili dosyamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

2014-4 Uygulama Usul ve Esasları dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

 

Yurt İçi Fuar Desteği KOSGEB Destek Kapsamına Alınma İş ve İşlemleri Hakkında

17.09.2020 tarihinde revize edilerek yürürlüğe alınan İşletme Geliştirme Destek Programında yer alan “Yurt İçi Fuar Desteği” kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 17.09.2020 tarihinden sonra gerçekleşen fuarları kapsamaktadır.

*  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde
(https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php) ve Türkiye Ticaret SiciliGazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlar ile TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklik olan fuarlardan;

– Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları
– Yurt İçi İhtisas Fuarları
– İzmir Enternasyonal Fuarı
– IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
herhangi bir uygunsuzluk durumu olmaması halinde destek kapsamında değerlendirilecektir.

  • Gerçekleştirilen fuarlara ilişkin; fuarın adı, tarihi, organizatör kuruluş adı, kullandırılan toplam net stant alanı, fuarın kaçıncı kez düzenlendiği gibi bilgilerin TOBB tarafından, ilgili Başkanlık birimine gönderilmesine müteakip ilgili Başkanlık birimi Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunun girilebilmesi için KBS üzerinden onay verir. Fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu düzenlenir.
     
  •  İlgili Başkanlık birimi, fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden gönderilen Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunu Yurtiçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alır. Değerlendirme sonucu uygun görülen fuarlar www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır.
     
  •  Bir fuarda organizatör tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının 2.500 m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50’si destek kapsamına alınabilir. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 ’si destek kapsamına alınabilir.
     
  • Fuar desteğinden yararlanmak isteyen işletmenin, destekten yararlanmak istediği fuarın başlangıç tarihinden önce, İşletme Geliştirme Destek Programı Taahhütnamesinin bağlı bulunduğu KOSGEB Müdürlüğünce onaylı olması gerekmektedir.

Bu kapsamda; e-devlet(https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2fEHizmetler.aspx) üzerinden aşağıdaki adımları takip etmek suretiyle,

1- “KOSGEB’e kayıtlı değilseniz tıklayınız” butonuna tıklayarak Kuruluşunuzu sisteme bir defaya mahsus olarak kaydediniz,
2- Organizatör Kayıt Bölümünün hemen altındaki “Başvur” butonuna tıklayınız,

3- Gelen ekranda kuruluşunuzun Vergi Levhasında belirtilen “İşe Başlama Tarihi” ni girdikten sonra, Vergi numarasını da girmek suretiyle “Giriş” Butonuna tıklayınız,

4 – Son adımda da, gelen ekranda, doldurulması istenen tüm bilgilerin girişini yaptıktan sonra kuruluşunuzun KOSGEB Veri tabanına kaydı tamamlanmaktadır.

5- https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2fEHizmetler.aspx linki üzerinden, “Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu” içerisinde yer alan anahtar kelimelerden birini kullanarak, ilgili forma tıklayın ve düzenlemiş olduğunuz Yurt İçi Fuar ile ilgili olarak istenen bilgileri eksiksiz olarak forma işleyerek işleminizi tamamlayınız.