Başkan'ın Mesajı

Başkan'ın Mesajı

Birliktelik ve beraberlik önemlidir.

Başkan'ın Mesajı
Başkan'ın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

TASD, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, ayakkabı sanayini kendilerine meslek edinmiş ve bu sektöre bilgi ve yetenekleri ile değer katmış sektör mensuplarını çatısı altında toplayarak bu sanayi kolunu teknik ve ekonomik olarak geliştirmeyi ve uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflemektedir. Ayakkabı sanayinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, sanayinin gelişmesine yardımcı ve gerekli olacak konuları tespit etmeyi ilke olarak benimseyen TASD bu doğrultuda ilgili kanun ve kararnamelerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve gerekli makamlarla temas kurarak ayakkabı sanayinin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için 1985 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Bakanlar Kurulu kararı ile isminin önüne “Türkiye” ibaresini eklemenin haklı gururunu yaşayan derneğimiz bu ibarenin anlam ve öneminin geçmişte olduğu gibi bugünde bilincinde olarak sadece kendi üyelerini değil tüm sektörümüzü kucaklamayı hedeflemektedir.

Ülkemizde deri işletmeciliğinin çok eskilere dayanması nedeniyle ayakkabı imalatının köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Ülkemizde tarihsel temelleri olan ayakkabı sektörü 1990 lı yıllara kadar iç pazar odaklı büyümüş ve genellikle usta – çırak ilişkisi içinde gelişen atölye tipi üretim yapan ayakkabı işletmeleri 1990 lı yılların ikinci yarısında doğu blok ülkeleri ve SSCB’nin dağılması sonucu ortaya çıkan yeni pazar olanakları çerçevesinde ayakkabı sektörü büyümüş, organize ve sanayi tipi işletmelerin ağırlık kazandığı ihracat odaklı sanayi tipi sektör haline gelmiştir.

Yapmış olduğumuz istatistiklere göre 212 milyon çift ayakkabı üretilen ülkemizde 18.500 firmada 240.000 kişi istihdam etmekte ve ülke ekonomisine 4.2 milyar dolarlık katkı sağlamaktadır. Türkiye ayakkabı sektörü ürettiği ayakkabının %26 ‘ sını ihraç ederek 97.7 milyar olan dünya ayakkabı ithalatının içinde %0.37 pay almaktadır. Üretim gücü olarak Avrupa’da üçüncü Dünya’da dokuzuncu sırada yer alan ayakkabı sektörümüz son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğinden son derece modern bir makine parkına sahiptir. Bugün dünyada ayakkabı üretim merkezi kabul edilen pek çok ülkede üreticilerle mukayese edildiğinde Türk ayakkabı sektörü çok daha modern ve gelişmiş üretim teknolojilerine sahiptir.

Ayakkabı sektörümüz dünya pazarlarında kalıcı olmak ve sürdürülebilir rekabeti sağlamanın moda, marka ve tanıtımın önemini kavramış ve bu yönde çalışmalarını başlatmıştır. Bunun sonucu olarak sektör tamamen kendi imkanları ile Türkiye Ayakkabı Sanayi Eğitim Vakfı’nı (TASEV) kurmuş ve 2002-2003 eğitim döneminde lise düzeyinde başlayan tasarım ve üretim programı eğitimine 2009-2010 döneminde eğitim vermeye başlayan İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler iki yıllık meslek yüksek okulunun devreye girmesiyle sektörün ihtiyacı olan yetişmiş ara eleman, moda marka yaratacak tasarımcıların yetişmesinin önü açılmış oldu. Ayrıca başta Konya Selçuk Üniversitesi olmak üzere ve birçok özel üniversite ayakkabı tasarım bölümleri açarak Türk ayakkabı sektörünün ihtiyacı olan ayakkabı tasarımcılarını yetiştirmeye başlamışladır.

TASD Başkanı olarak ben ve ekibim her zaman sektörümüzün vizyonu ve misyonu doğrultusunda tüm Türkiye’deki sektör mensuplarımıza daha iyi hizmet edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu doğrultuda siz değerli sektör mensuplarımızdan derneğimiz ile ilgili ve sektördeki her türlü sorunu derneğimize taşıyarak çözüm önerilerini sunarak desteklemenizi bekliyoruz.

Ayakkabı sanayini kendilerine meslek edinen üyelerine teknik, ekonomik, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde sağlamak VİZYONU ve Türkiye ayakkabı sanayisini dünya pazarında lider yapmak. MİSYONU ile, TASEV, AYSAD, İDMİB; TUAF ve AYAKKABICILAR ODALARI ile birlikte sektörün gelişimi için ortak hareket ederek birlik ve beraberlik içinde hep birlikte sektörümüzü çok ileri noktalara taşıyacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın.